TEAMBUILDING I VÄRLDSKLASS

Vi skräddarsyr teambuilding för ert event
var som helst på kartan

PROFESSIONELLA LEDARE

Över 15 års erfarenhet
av att föra samman människor genom musik

HÖG ENERGI

Vi lämnar alltid våra samarbetspartners
med ett WOW

Upplägg

Ice-breaker och Body Percussion

Vi börjar med rytmen i kroppen, och på ett upplyftande och lekfullt sätt
skapar vi kontakt med varandra

Interaktiv Trumcirkel

Vi gör olika rytmiska och musikaliska lekar för att undersöka våra roller inom vår rytmiska orkester samtidigt som vi utvecklar kommunikationen i gruppen.
Deltagarna skapar ”in-the-moment” musik som blir uttrycket för gruppens kollektiva energi!

Teamwork och ledarskap

Vi förenas i ett gemensamt firande av livet och teamet.
Blir teamet självgående? Kommer nya ledare för orkestern att växa fram?
Vi kulminerar i ett brakande avslut innan vi delar med oss
av vilka insikter om teamwork vi tar med oss

Ett team – En rytm

I allt vi gör finns en rytm.
Genom att identifiera oss med rytmen och arbeta med den, kan vi lättare hitta vår egen rytm i livet och därmed uppnå en bättre balans i oss själva, vår vardag och i våra möten med andra

Varför boka DRUMBEAT?

  • Teamwork: stimulera kreativitet och främja samarbete

  • Ledarskap: förbättra ledarskapsförmågan och framhäva individuella kvaliteter

  • Events och möten: att ge deltagarna energi, skapa laganda och motivation

  • Incitament: ge motivation för nya projekt och strategier.

  • Effektiv kommunikation: uppmuntra större lyhördhet och kommunikationsförmåga mellan människor, skapa bättre relationer i teamet

  • Övervinna hinder: Uppmana deltagarna att gå längre än sina mentala begränsningar

  • Celebration: fira team spirit eller att teamet uppnått specifika mål

Vi för människor samman, ett event i taget

Kvaliteten på musiken som skapas är inte baserad på deltagarnas rytmiska expertis. Den utvecklas av deras förhållande till varandra.

Vad är en
Interaktiv Trumcirkel?

Genom att skapa musik i ögonblicket guidat av en facilitator, utvecklar vi samarbete och flow och får nya insikter för att ytterligare förbättra gruppens funktion och dynamik.

Drum Circle används som en metafor för att övervinna hinder som står i vägen för att teamet ska nå sin maximala potential. Vi utvecklar närmare relationer inom gruppen vilket kommer att få ett positivt inflytande på arbetsmiljön under lång tid framöver.

Rytm är modern av alla språk, det universella språket som vi alla har kontakt med, till och med de allra yngsta barnen I vår värld.

Allt vi behöver göra för att skapa musik tillsammans är att vara närvarande och utgå från en vilja att dela med oss tillsammans med andra människor.

Kvaliteten på musiken som produceras är inte baserat på deltagarnas rytmiska expertis, utan på deras förhållande varandra. Resultatet är magiska musikaliska stunder där en kraftfull gemensam röst skapas av många.

I dessa ögonblick slutar spelarna att oroa sig för att hålla tiden eftersom tiden, som de känner till, har slutat. I stället finns en levande andetagsenhet som uttrycker tidlös glädje, passion och frigörande genom rytmens kraft.