Rhythm Of Math

En kinestetisk approach

 • MÅLGRUPP: Årskurs 3-5
  SPELTID: 75 min
  MAX DELTAGARE: 1 klass
  LOKAL: Aula, gymnastiksal, klassrum
  BYGG/RIVTID: 30 min
  ÖVRIGT: Tillgång till övningsfilmer för eget arbete och vidareutveckling

Vad är Rhythm Of Math?

Vi använder händer, fötter, röst och rörelse för att utforska mönster och integrera rytm i kroppen.
I matematikens rytm lär sig eleverna viktiga matematiska begrepp – addition, multiplikation och division i en kreativ rytmisk upplevelse som engagerar dem både mentalt och fysiskt på samma gång.

Då vi engagerar båda hjärnhalvorna på ett kul och motiverande sätt, lär vi oss snabbare och befäster kunskapen både i minnet och i kroppen.
Upplägget uppmanar till eget utforskande och vidareutveckling.

Upplägg


Gemensamt Skapande


Alla kan vara med


Vidareutveckling