Lek Din Saga

Fantasin blir till rörelse och sagan blir levande

  • MÅLGRUPP: Förskola 3-6 år
    SPELTID: 45-60 min enligt ök
    DELTAGARANTAL: 20 barn
    LOKAL: Samlingslokal eller liknande
    BYGG/RIVTID: 60/45 min

Vad är Dansa Din Saga?

Något som de flesta barn har gemensamt är att de helt enkelt inte kan låta bli att röra på sig, dansa, gunga, klappa när de hör en rytm eller musik de gillar. Här undersöker vi de traditionella sätten att skapa uttryck och dans. Vi låter oss inspireras av barnens favoritdjur, vardag och människans alla känslor och skapar med dessa en dansande saga tillsammans.

Därefter tolkar vi vår saga i bild och berättande genom att barnen får minnas och måla sina upplevelser samt berätta om sin skapelse för kamraterna.

Med afrikanska trummor och musik tolkas och förstärks barnens uttryck och de får en möjlighet att påverka och använda sin egen fantasi i gemenskap. Tillsammans med de yngre barnen dansar vi fram en resa med olika färdmedel och genom skilda världar.

Medverkande
Johanna Rehn – Dansare, konstnär och glad
Rico Persson – Musiker, facilitator och finurlig

Upplägg

Teaser på Dansa Din Saga
för förskola